ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل و پیشگیری از خطرات بمب گذاری در پروژه های عراق،انجام شده توسط یك شرکت چینی

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل و پیشگیری از خطرات بمب گذاری در پروژه های عراق،انجام شده توسط یك شرکت چینی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل و پیشگیری از خطرات بمب گذاری در پروژه های عراق،انجام شده توسط یك شرکت چینی , دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل و پیشگیری از خطرات بمب گذاری در پروژه های عراق،انجام شده توسط یك شرکت چینی , نمونه ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل و پیشگیری از خطرات بمب گذاری در پروژه های عراق،انجام شده توسط یك شرکت چینی , فایل ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل و پیشگیری از خطرات بمب گذاری در پروژه های عراق،انجام شده توسط یك شرکت چینی , خرید ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل و پیشگیری از خطرات بمب گذاری در پروژه های عراق،انجام شده توسط یك شرکت چینی ,
ن : شاهین
ت : سه شنبه 21 شهريور 1396
ن : شاهین
ت : يکشنبه 19 شهريور 1396

پاورپوینت بررسی نمونه موردی مجتمع مسکونی مهرشهر

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی نمونه موردی مجتمع مسکونی مهرشهر خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی نمونه موردی مجتمع مسکونی مهرشهر , دانلود پاورپوینت بررسی نمونه موردی مجتمع مسکونی مهرشهر , نمونه پاورپوینت بررسی نمونه موردی مجتمع مسکونی مهرشهر , فایل پاورپوینت بررسی نمونه موردی مجتمع مسکونی مهرشهر , خرید پاورپوینت بررسی نمونه موردی مجتمع مسکونی مهرشهر ,
ن : شاهین
ت : جمعه 17 شهريور 1396

بررسی آماری ارتباط وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر (به همراه نمودار)

به صفحه دانلود فایل بررسی آماری ارتباط وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر (به همراه نمودار) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : بررسی آماری ارتباط وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر (به همراه نمودار) , دانلود بررسی آماری ارتباط وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر (به همراه نمودار) , نمونه بررسی آماری ارتباط وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر (به همراه نمودار) , فایل بررسی آماری ارتباط وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر (به همراه نمودار) , خرید بررسی آماری ارتباط وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر (به همراه نمودار) ,
ن : شاهین
ت : پنجشنبه 16 شهريور 1396

قالب پاورپوینت گرافیکی برای ارائه 2

به صفحه دانلود فایل قالب پاورپوینت گرافیکی برای ارائه 2 خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : قالب پاورپوینت گرافیکی برای ارائه 2 , دانلود قالب پاورپوینت گرافیکی برای ارائه 2 , نمونه قالب پاورپوینت گرافیکی برای ارائه 2 , فایل قالب پاورپوینت گرافیکی برای ارائه 2 , خرید قالب پاورپوینت گرافیکی برای ارائه 2 ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 15 شهريور 1396

پاورپوینت بررسی پلیمر و چند کاربرد آن در آثار بزرگ معماری

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی پلیمر و چند کاربرد آن در آثار بزرگ معماری خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی پلیمر و چند کاربرد آن در آثار بزرگ معماری , دانلود پاورپوینت بررسی پلیمر و چند کاربرد آن در آثار بزرگ معماری , نمونه پاورپوینت بررسی پلیمر و چند کاربرد آن در آثار بزرگ معماری , فایل پاورپوینت بررسی پلیمر و چند کاربرد آن در آثار بزرگ معماری , خرید پاورپوینت بررسی پلیمر و چند کاربرد آن در آثار بزرگ معماری ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 13 شهريور 1396

پاورپوینت بررسی صندوق های وقفی

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی صندوق های وقفی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی صندوق های وقفی , دانلود پاورپوینت بررسی صندوق های وقفی , نمونه پاورپوینت بررسی صندوق های وقفی , فایل پاورپوینت بررسی صندوق های وقفی , خرید پاورپوینت بررسی صندوق های وقفی ,
ن : شاهین
ت : يکشنبه 12 شهريور 1396

پاورپوینت بررسی هورمونهای جنسی زنانه

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی هورمونهای جنسی زنانه خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی هورمونهای جنسی زنانه , دانلود پاورپوینت بررسی هورمونهای جنسی زنانه , نمونه پاورپوینت بررسی هورمونهای جنسی زنانه , فایل پاورپوینت بررسی هورمونهای جنسی زنانه , خرید پاورپوینت بررسی هورمونهای جنسی زنانه ,
ن : شاهین
ت : شنبه 11 شهريور 1396

پاورپوینت معماری گروتسک و سبک پیکچرسک

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت معماری گروتسک و سبک پیکچرسک خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت معماری گروتسک و سبک پیکچرسک , دانلود پاورپوینت معماری گروتسک و سبک پیکچرسک , نمونه پاورپوینت معماری گروتسک و سبک پیکچرسک , فایل پاورپوینت معماری گروتسک و سبک پیکچرسک , خرید پاورپوینت معماری گروتسک و سبک پیکچرسک ,
ن : شاهین
ت : جمعه 10 شهريور 1396
ن : شاهین
ت : پنجشنبه 9 شهريور 1396

پاورپوینت جزوه کامل درس آشنایی با مرمت ابنیه

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت جزوه کامل درس آشنایی با مرمت ابنیه خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت جزوه کامل درس آشنایی با مرمت ابنیه , دانلود پاورپوینت جزوه کامل درس آشنایی با مرمت ابنیه , نمونه پاورپوینت جزوه کامل درس آشنایی با مرمت ابنیه , فایل پاورپوینت جزوه کامل درس آشنایی با مرمت ابنیه , خرید پاورپوینت جزوه کامل درس آشنایی با مرمت ابنیه ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 8 شهريور 1396

پاورپوینت برنامه فیزیکی معماری بیمارستان

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت برنامه فیزیکی معماری بیمارستان خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت برنامه فیزیکی معماری بیمارستان , دانلود پاورپوینت برنامه فیزیکی معماری بیمارستان , نمونه پاورپوینت برنامه فیزیکی معماری بیمارستان , فایل پاورپوینت برنامه فیزیکی معماری بیمارستان , خرید پاورپوینت برنامه فیزیکی معماری بیمارستان ,
ن : شاهین
ت : سه شنبه 7 شهريور 1396
ن : شاهین
ت : دوشنبه 6 شهريور 1396

مبانی نظری صادرات

به صفحه دانلود فایل مبانی نظری صادرات خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : مبانی نظری صادرات , دانلود مبانی نظری صادرات , نمونه مبانی نظری صادرات , فایل مبانی نظری صادرات , خرید مبانی نظری صادرات ,
ن : شاهین
ت : يکشنبه 5 شهريور 1396

پاورپوینت بررسی درآمد، هزینه، سود و زیان غیرعملیاتی

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی درآمد، هزینه، سود و زیان غیرعملیاتی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی درآمد، هزینه، سود و زیان غیرعملیاتی , دانلود پاورپوینت بررسی درآمد، هزینه، سود و زیان غیرعملیاتی , نمونه پاورپوینت بررسی درآمد، هزینه، سود و زیان غیرعملیاتی , فایل پاورپوینت بررسی درآمد، هزینه، سود و زیان غیرعملیاتی , خرید پاورپوینت بررسی درآمد، هزینه، سود و زیان غیرعملیاتی ,
ن : شاهین
ت : شنبه 4 شهريور 1396
ن : شاهین
ت : شنبه 4 شهريور 1396

پاورپوینت بررسی گزارشهای مالی، مفاهیم سود برای گزارشگری مالی

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی گزارشهای مالی، مفاهیم سود برای گزارشگری مالی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت بررسی گزارشهای مالی، مفاهیم سود برای گزارشگری مالی , دانلود پاورپوینت بررسی گزارشهای مالی، مفاهیم سود برای گزارشگری مالی , نمونه پاورپوینت بررسی گزارشهای مالی، مفاهیم سود برای گزارشگری مالی , فایل پاورپوینت بررسی گزارشهای مالی، مفاهیم سود برای گزارشگری مالی , خرید پاورپوینت بررسی گزارشهای مالی، مفاهیم سود برای گزارشگری مالی ,
ن : شاهین
ت : جمعه 3 شهريور 1396

پرسشنامه اولویت بندی مولفه های کیفیتی سامانه ها کمارک 1990

به صفحه دانلود فایل پرسشنامه اولویت بندی مولفه های کیفیتی سامانه ها کمارک 1990 خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پرسشنامه اولویت بندی مولفه های کیفیتی سامانه ها کمارک 1990 , دانلود پرسشنامه اولویت بندی مولفه های کیفیتی سامانه ها کمارک 1990 , نمونه پرسشنامه اولویت بندی مولفه های کیفیتی سامانه ها کمارک 1990 , فایل پرسشنامه اولویت بندی مولفه های کیفیتی سامانه ها کمارک 1990 , خرید پرسشنامه اولویت بندی مولفه های کیفیتی سامانه ها کمارک 1990 ,
ن : شاهین
ت : جمعه 3 شهريور 1396
ن : شاهین
ت : پنجشنبه 2 شهريور 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdocx
حجم فایل341 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش... 1

موضوع. 2

بیان مسئله. 2

اهداف تحقیق.. 3

ضرورت و اهمیت انجام پژوهش... 3

سوالات تحقیق.. 4

فرضیات تحقیق.. 4

متغیرهای پژوهش... 5

رضایت شغلی.. 5 

عزت نفس... 5

تعاریف عملیاتی.. 5

فصل دوم ادبیات پژوهش... 6

تعریف عزت نفس... 7

عزت نفس... 7

ویژگی های شخصی كه عزت نفس بالا  دارد: 9

ویژگی های شخصی كه عزت نفس پایین دارد : 11

عوامل موثر بر عزت نفس... 12

1. بلوغ..........................................................................................................................................................................................12

2. تاثیرات بیرونی........... 12

نظریات عزت نفس... 13

رضایت شغلی.. 22

تلفیق زندگی کاری و خانوادگی.. 23

رابطه شخصیت متناسب با موفقیت شغلی.. 23

عوامل مؤثر در رضایت شغلی.. 24

افزایش رضایت شغلی.. 26

غنی‌سازی شغلی.. 26

مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها 27

زمان کاری شناور. 27

رضایت شغلی در سازمان. 27

نظریه های رضایت شغلی.. 29

نظریه امید و انتظار. 30

عوامل موثر بر رضایت شغلی.. 31

ماهیت کار. 33

پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی.. 34

اندازه گیری رضایت شغلی.. 37

تعهد سازمانی.. 38

عوامل مؤثر در رضایت شغلی.. 39

تاثیررضایت شغلی در موفقیت سازمانی.. 41

رضایت درونی و رضایت بیرونی.. 42

رضایت شغلی كاركنان كلید طلایی رضایت مشتریان. 42

نظریه های رضایت شغلی.. 44

پیشینه پژوهش... 47

پژوهش های صورت گرفته. 49

فصل سوم. 51

روش پژوهش... 51

روش تحقیق.. 52

جامعه آماری.. 52

حجم نمونه وروش نمونه گیری.. 52

ابزار سنجش... 52

روش تجزیه و تحلیل آماری.. 53

فصل چهارم. 54

تجزیه و تحلیل داده ها 54

تحلیل توصیفی.. 55

جداول نمرات.. 58

جداول استنباطی.. 60

فصل پنجم. 63

بحث و نتیجه گیری.. 63

خلاصه. 64

نتیجه گیری.. 65

پیشنهادات مربوط به افزایش رضایت شغلی.. 66

پیشنهاد برای بالا بردن عزت نفس... 68

منبع. 69

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

موضوع

بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت شرکت مخابرات .....

بیان مسئله

جوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند زیرا در این جوامع انسان ها هر جایی كه زندگی می كنند و هر كاری كه انجام می دهند با سازمان های مختلف در ارتباطند و سازمان ها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشكیل داده است.

امروزه نقش و اهمیت شخصیت مدیران در رشد و بقای سازمان امری شناخته شده است . سوالی که ذهن همه صنعتگرانرا به خود مشغول ساخته این است که آیا مدیران در شکل گیری خلاقیت و نوآوری کارکنان سهم دارند ؟تنها می توانیم بگوییم که این روند توسط مدیران زمانی به بهترین شکل خود محقق می شود که اگر مدیران از سلامت و عزت نفس بالا برخوردار باشند ، می توان امیدوار بود که کارکنان بتوانند با رضایت شغلی بیشتر به انجام امر بپردازند .

بنابراین می توان اینگونه پنداشت که عدم تعادل روانی ؛ عزت نفس پایین و رضایت شغلی کم میتواند بر روند رو به رشد سازمان آثاری منفی بر جای می گذارد . لذا باید اطلاعاتی در باره این جنبه های شخصیتی و شغلی مدیران و کارکنان در اختیار داشت تا در صورتی که هر کدام از این جنبه ها نواقص و نقاط صعفی وجود دارد ، با اقدامات شایسته اصلاح و بهبود یابد . از همین رو در این پژوهش سعی شده که با مطالعه روی میزان عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان به این امر مهم دست یابیم که سازمان چه تاثیری می تواند داشته باشد تا افراد از جمله مدیران و کارکنان بتوانند در آن به نحوه مطلوب انجام وظیفه نمایند .

 

 

اهداف تحقیق

شناسایی رابطه عزت نفس بالا در مدیران و رضایت شغلی در کارکنان

دست یابی به عوامل موثر در شکل گیری رضایت شغلی کارکنان و عزت نفس در مدیران

ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

سازمان هلال احمر به عنوان یكی از سازمانهای بزرگ کشور که در جهت خدمت رسانی که جامعه شکل گرفته در توسعه کشور نقش مهمی داشته و به همین عامل موجب می شود كه مدیران و کارکنان به عنوان نیروی انسانی ماهر و متخصص در این بخش عنصر كلیدی و نیازمند توجه و پژوهش هستند . با توجه به اثرات رضایت شغلی كاركنان در كاركرد یك سازمان لازم به نظر می رسد كه سیاست گذاران و برنامه ریزان و مدریان سازمان ها در تصمیم گیری های خود این عامل را مد نظر قرار دهند وبرای این كار به طور طبیعی نیاز به اطلاعات دارند و این مهم جز از طریق پژوهش و تحقیق میسر نمی شود . بررسی رضایت شغلی کارکنان از سه جنبه حائز اهمیت است یكی جنبه فردی كه به خود اعضا بر می گردد و دیگری از دید مدیران سازمان ودیگری در سطح كلان واز دید سیاست گذاران و برنامه ریزان می باشد .

از جنبه فردی : این سطح از رضایت شغلی نشان می دهد كه مدیران تا چه اندازه پاداش های درونی و بیرونی مورد انتظار خود را از انجام كارشان به دست می آورند .

از جنبه مدیران : رضایت شغلی  باعث بالا رفتن علاقه و انگیزه ها و قابلیت ها وتوانایی ها و خلاقیت های كاركنان ودر نتیجه بهبود كیفیت حاصل كار آنان و تحقق اهداف سازمان می باشد .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : مدیریت صنعتی عزت نفس مدیران رضایت مندی مشتریان کارکنان مخابرات ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
   
ساخت وبلاگ جدید هتل هتل آزادی تهران هتل اسپیناس پالاس چت روم چت فارسی جای لینک شما
بستن تبلیغات [x]